fredag 28 oktober 2016

Bob

Jag hetter Bob jag är 34 år. jag är inte så stor jag har runt huvud. jag har kort hår. jag har blåa ögon. har liten näsa. har ljus hy och hattar smink jag gilar att ha långbyxor helst och långtröja har vanligröst och bor ensam jag är snabb  och jag är bra på mesta jag tycker inte om högskolan som jag gick i.  Hans hem by hetter hej. Han har tyvärr inga vänner jag har inget job han har en apa som hus djur.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar