fredag 16 december 2016

Minicraft

Kommunen gav mig ett uppdrag att bygga ett hus. Så här blev mitt bygge.









Pär Stortalls minecraft hus

Det här är mitt hus som jag ritat på ett centimeter rutat papper. Där ritade jag också måttet i verkligheten och på pappret. Efter det så fick jag godkännande av läraren att börja bygga i minecraft. Så här blev skillnaden i minecraft och på pappret.

Ritning 
Area: 12,5x9=112,5 m2
Omkrets: 12,5+12,5+9+9=43 m2

Minecraft ritning 
Area: 10x16=160 m2
Omkrets: 12+12+18+18=60


Ovanifrån 


Från sidan

Mitt hus i minecraft

Jag har hjälpt Luleå att bygga hus






Mitt hus i minecraft

Jag fick ett uppdrag av kommunen att bygga ett hus i minecraft och nu har jag byggt klart det och så här blev det.